ДОБРЕ ДОШЛИ НА СТРАНИЦАТА НА МЕЖДУНАРОДНО СДРУЖЕНИЕ СВ. ЙОАН

„Инвестиране в местните хора чрез любов и общение“

Нашата Мисия и на Кого Служим

Международно Сдружение Св. Йоан, Inc. (US 501(c)3 регистрирано през 2019 г.) беше създадено с цел събиране на средства за подкрепа на маргинализирани групи на Балканите/Европа чрез поучение, обучение и издигане на местни християнски водачи, образоване на хора с ограничени възможности, изливайки любов и целенасоченост сред угнетени хора в сломени общности. Ние осъществяваме това посредством холистичен модел на служение за духовно, физическо, социално, умствено и емоционално обучаване чрез проекти включващи основаване на църкви, безопасно жилище и антитрафик инициативи, библейско обучение, земеделие и изхранване на нуждаещи се. Българското НПО носещо същото име, беше юридически регистрирано през 2015 година.

ОСНОВАВАНЕ НА ЦЪРКВИ

Посветени сме да инвестираме в местните хора чрез основаване на църкви на Балканите/Европа.

БИБЛЕЙСКИ УЧИЛИЩА

Инвестираме в местните хора чрез курсове в Библейското училище.

ЛИДЕРСКО ОБУЧЕНИЕ

Инвестираме в обучението на пастори и водачи в много европейски страни.

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОЕКТИ / ЧИСТАТА ФЕРМА / ИЗХРАНВАНЕ

Инвестиране в местните хора с цел да обработват земя и да подпомагат своите общности чрез изхранване на хора в нужда.

ДОМЪТ СВ.ЙОАН / ПРИЕМНА ГРИЖА

Дом, който обгрижва млади жени в риск от трафикиране и помощ за приемни родители.

СТАНЕТЕ ПАРТНЬОР

Вашата подкрепа ще инвестира в местни хора за промяна на нацията им.