ЧИСТАТА ФЕРМА

ЧИСТАТА ФЕРМА

Инвестиране в местните хора, така че те да хранят гладните

Чистата ферма е ръководена от Станимир Захариев, местен българин. Тук ние отглеждаме свежи органични плодове и зеленчуци, с които да снабдяване нуждаещите се. Храним постоянно нарастващите общности с възрастни и бедни хора и учим онези, които нямат работа как да обработват земята за себе си. Само през 2019 година, добавихме 4 оранжерии, за да може да използваме земята целогодишно и да увеличим капацитета си. Целта ни е с постоянство да предоставяме храна и обучение и непрекъснато да добавяме още земеделски проекти във всички райони, с които сме ангажирани. 

Имаме 16 декара земя, която използваме за отглеждането на свежи органични зеленчуци, за да снабдяваме хората в нужда със здравословни плодове и зеленчуци, да храним постоянно нарастващите общности с възрастни и бедни хора и да учим онези без работа, как да отработват земята за себе си.

ПРОГРАМА ЗА ИЗХРАНВАНЕ

Според Световната Банка, повече от 20% от българите живеят в бедност. Нашият холистичен подход към служението екипира личностите да преживеят Божието снабдяване и сила в живота си, но същевременно си даваме сметка, че често пъти има извънредни спешни нужди. Нашата програма за храна осигурява питателна храна, включително и продукция отгледана в Чистата Ферма, за местните църкви, които да я разпределят за семейства, живеещи в крайна бедност. През 2020 година Програмата за изхранване подпомогна над 450 семейства в България.