What We Do

ОСНОВАВАНЕ НА ЦЪРКВИ

Инвестиране в местните хора, така че те да влияят положително в своите общности

Мисията на проекта за основаване на църкви има за цел да бъде редом до водачите, да наставлява и обучава тези, които са ревностни да слушат и да учат, и да се ангажира с тях за намирането на решения на проблеми, които съществуват в техните общности, така че те да са подготвени да обичат и да служат на другите. Нашата организация е отдадена на основаване на здрави и обществено ангажирани църкви на Балканите. Ръководени от Любен Илиев, местен водач от България, вече сме основали над четиридесет църкви в няколко страни на Балканите. Вярваме, че първата стъпка на грижа, която да донесе надежда и трайна промяна в борбата с глада, трафика на хора, престъпността, отчаянието и другите влошени условия, които идват заедно с бедността е, когато местните хора протягат ръка на всеки свой ближен в своите общности. Стремим се да създадем основа на истина, която да посрещне физическите, емоционалните и духовни нужди на хората.

БИБЛЕЙСКИ УЧИЛИЩА

Инвестиране в местните хора чрез образование 

Предлагаме достъпно, основно евангелско образование за християнски водачи, за да оформят твърда основа на здравото учение. Нашата организация има три Библейски училища с преподаване по интернет, които поучават Библейските основи. Ръководени от Росен Манолов, местен българин, нашите центрове имат един учебник: Библията. Ние вярваме, че Божието Слово и силата на Святия Дух помагат на всеки вярващ да стане истински ученик. Истинският ученик е личност, която израства по образа на Бог и е ръцете и нозете на Исус в своята общност.

ЛИДЕРСКО ОБУЧЕНИЕ

Инвестиране в местните хора, така че те да служат на другите

Нашата организация се стреми да подпомага настоящи местни водачи, но също така и да инвестира в бъдещи такива. Нашето убеждение е, че ние трябва да служим на местните водачи, за да могат те да достигнат още от своите хора. Понастоящем споделяме мъдростта и опита, които сме придобили от годините прекарани на мисионерското поле и в местните служения в няколко европейски страни. Нашата визия е да изградим у настоящите водачи и бъдещите такива разбиране за това какво представлява служението на водача-слуга. Превръщането във водач-слуга, означава човек да бъде личност с характер, който води чрез примера си пред обществото, който обича и служи на другите, и който същевременно допринася за изграждане на още такива водачи.

ЧИСТАТА ФЕРМА/ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ С ХРАНА

Инвестиране в местните хора, така че те да хранят гладните

Използвайки богатата и плодородна почва на България, произвеждаме био плодове и зеленчуци за хората в общностите, в които служим; обучаваме онези, които нямат работа как да обработват земята; осигуряваме допълнителни ресурси за местни супени кухни в общностите, където се намират нашите църкви. Чистата ферма е ръководена от Станимир Захариев, местен българин. Тук ние отглеждаме свежи органични плодове и зеленчуци, с които да снабдяване нуждаещите се. Храним постоянно нарастващите общности с възрастни и бедни хора и учим онези, които нямат работа как да обработват земята за себе си. Само през 2019 година, добавихме 4 оранжерии, за да може да използваме земята целогодишно и да увеличим капацитета си. Целта ни е с постоянство да предоставяме храна и обучение и непрекъснато да добавяме още земеделски проекти във всички райони, с които сме ангажирани.

ВИЖТЕ ОЩЕ

 

ДОМ СВ. ЙОАН / ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМНА ГРИЖА

Инвестиране в местните хора, така че те да помагат на Незащитените

Стремим се да създаваме безопасна и сигурна семейна среда за млади жени, които са незащитени и уязвими и изложени на риск от трафик. Имаме постоянен ангажимент да образоваме общностите и да обучим местните водачи да идентифицират и предотвратяват експлоатацията и насилието.
ВИЖТЕ ОЩЕ